Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes:

Wiceprezes:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członkowie:

Witold Szmukier

Katarzyna Ruppert-Grembowska

Dorota Włodarczyk

Maria Noworól

 

Magdalena Biel

Katarzyna Dębicka

Agnieszka Małecka

Jarosław Zygmunt

Regulamin Zarządu 

KOMISJA REWIZYJNA 

Członkowie:

 

Jan Kołodziej

Dorota Kram

Małgorzata Uhruska

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ 

Członkowie:

 

Anna Bigaj

Marzena Gulba

Wiesława Dzidek

Małgorzata Kalińska

Tomasz Lehman

KOMISJA OPINIUJĄCA 

Przewodniczący: Jolanta Nosek-Haich
Członkowie:

 

Renata Baranowska 

Piotr Błąkała

Maria Bogdani-Czepita

Regina Kozieł-Orządała

Piotr Mika

Marek Oleksy

Wiesława Pawłowska-Żółkiewicz

Monika Potoczek

Robert Zygmunt

SEKRETARIAT 

Monika Tokarczyk

KSIEGOWOŚĆ

Halina Ginter
günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev