Szkolenie Szkody w OOU

adres: 30-045 Kraków, ul. Królewska 1, NIP 677-16-90-098, nr konta PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958, tel. 12 632 36 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   Zaprasza na szkolenie

które odbędzie się

dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa)

godz. 15.30-18.30 (4 godz.)

z przerwą kawową

Prowadzący:

Dr inż. Jan Konowalczuk

Sala Konferencyjna Galeria „GIL”

w budynku 10-36

na Politechnice Krakowskiej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Temat: Metoda dyferencyjna w wycenie nieruchomości na przykładzie wyników badań dla celu szacowania wartości szkód w OOU (obszary ograniczonego użytkowania) portów lotniczych.

Koszt szkolenia dla członków MSRM bez zaległości w składkach wg statutu – 100 zł brutto.

Koszt szkolenia dla członków Stowarzyszeń PFSRM i zalegających ze składkami - 150 zł brutto.

Koszt szkolenia dla niesfederowanych – 200 zł brutto.

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywane jest w pełnej kwocie, jak dla osób niestowarzyszonych.

W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Prosimy o mailowe zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 19 kwietnia br. wraz z dokonaniem płatności na konto Stowarzyszenia.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą pieniądze na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958.


 

Fotorelacja z 25-LECIA MSRM

P1260380

P1260383

P1260384

P1260463

P1260544

P1260554

P1260559

P1260560

P1260567

P1260570

P1260575

P1260579

P1260580

P1260581

P1260582

P1260626

P1260642

P1260648

P1260649

P1260657

P1260659

P1260663

P1260660

P1260680

P1260717

P1260723

P1260727

P1260730

P1260734

P1260772

P1260789

P1260796

P1260801

P1260836

P1260845

P1260855

P1260858

P1260861

P1260865

P1270012

P1270044

P1270046

P1270047

P1270052

P1270061

P1270063

P1270068

P1270071

P1270076

P1270084

P1270086

P1270092

P1270095

P1270098

Komunikat - Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu MSRM

Nr 36 z dnia 29 marca 2017 r.

dotycząca przyjęcia zwolnienia z opłacania składek członkowskich dla osób po 75 roku życia

Członek MSRM, który ukończył 75 lat zostaje zwolniony z obowiązku opłacania pełnej składki członkowskiej, składka zostaje ograniczona do 8 zł/miesiąc tytułem wysokości składki do PFSRM.

Uchwała Zarządu MSRM

Nr 42 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

dotycząca obniżenia lat stażu zawodowego do rekomendacji

na biegłego sądowego

Obniżeniu ulega liczba lat stażu zawodowego Rzeczoznawcy Majątkowego od momentu uzyskania uprawnień w przypadku ubiegania się o rekomendacje MSRM do wpisu na listy biegłych sądowych z dotychczas wymaganych 5 lat do 3 lata.

 

Praktyka zawodowa z wyceny

Informujemy, iż Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w formie tzw. warsztatów grupowych.

Czas trwania praktyki: 6 miesięcy

Termin rozpoczęcia praktyki: październik 2017 r.

Spotkanie organizacyjne: w II-giej połowie września 2017 r.

Kartę zgłoszenia należy składać najpóźniej do 15 września 2017 r.

Cena brutto: ok. 2100 zł

Uwaga! Cena za praktykę nie obejmuje kosztów administracyjnych związanych z wydaniem dziennika praktyk (320 zł)

Praktyki prowadzone są przez zespół doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, wieloletnich praktyków wyceny nieruchomości, zrzeszonych w MSRM.

UWAGA!!! W trakcie trwania praktyki zawodowej, wszyscy Praktykanci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez MSRM ze zniżką właściwą dla członków Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach adresowanych dla członków Stowarzyszenia.

 

Wymagania od Kandydatów:

- ukończone Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych podczas których zrealizowano program zgodny z minimum programowym studiów podyplomowych – w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie uczelni),

- posiadanie wiedzy teoretycznej zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami

Zastrzeżenia:

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia praktyk lub całkowitej rezygnacji.

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go najpóźniej do dn. 15 września 2017 r. do siedziby Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną.

pobierz formularz 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

30-045 Kraków ul. Królewska 1 tel. 12 632-36-44, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Podkategorie

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev