PRAKTYKI ZAWODOWE - wydłużony termin składania zgłoszeń

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w formie tzw. warsztatów grupowych.

 

Dla osób chętnych wydłużamy termin składania kart zgłoszeniowych do 16 listopada 2018 r. 

Pierwszy wykład odbędzie się 24 listopada 2018 r. 

PRAKTYKI ZAWODOWE dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Informujemy, iż Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w formie tzw. warsztatów grupowych.

Czas trwania praktyki: 6 miesięcy

Spotkanie organizacyjne: w 26 października 2018 r. godz. 18.30 - siedziba MSRM

Kartę zgłoszenia należy składać najpóźniej do 25 października 2018 r.

Termin rozpoczęcia praktyki: 24 listopada 2018 r.

Cena brutto: ok. 2.400 zł

Uwaga! Cena za praktykę nie obejmuje kosztów administracyjnych związanych z wydaniem dziennika praktyk (320 zł na rzecz MSRM i 128,15 zł na PFSRM)

Praktyki prowadzone są przez zespół doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, wieloletnich praktyków wyceny nieruchomości, zrzeszonych w MSRM.

UWAGA!!! W ramach opłaty prowadzony jest cykl wykładów obejmujący omówienie tematyki ośmiu operatów. W trakcie trwania praktyki zawodowej, wszyscy Praktykanci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez MSRM ze zniżką właściwą dla członków Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach adresowanych dla członków Stowarzyszenia. Zapewniamy możliwość korzystania z biblioteki dostępnej w godzinach pracy sekretariatu Stowarzyszenia.

 Wymagania od Kandydatów:

- ukończone Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych podczas których zrealizowano program zgodny z minimum programowym studiów podyplomowych – w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie uczelni),

- posiadanie wiedzy teoretycznej zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami

Zastrzeżenia:

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia praktyk lub całkowitej rezygnacji.

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go najpóźniej do dn. 25 października 2018 r. do siedziby Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną.

pobierz formularz 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

 

Patronat honorowy KRN TV - telewizji internetowej

Informujemy Państwa, iż Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych objęło patronatem honorowym V Prywatkę KRN, która jest organizowana w związku z inaugracją projektu KRN TV - telewizji internetowej, której misją będzie integrowanie osób zaangażowanych w podnoszenie standardów obsługi branży nieruchomości. 

 

Szkolenie w Krakowie. Prowadzący - dr Mirosław Gdesz

 

adres: 30-045 Kraków, ul. Królewska 1, NIP 677-16-90-098, nr konta PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958, tel. 12 632 36 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

         Zaprasza na szkolenie:                                 Tematyka: 

 

w dniach 28-29 września 2018 r.     (piątek – sobota)

Politechnika Krakowska

(przepraszamy, ale z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy zrezygnować ze szkolenia w Muszynie)

Prowadzący: Dr Mirosław Gdesz

• sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

• specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości,

• autor wielu publikacji oraz książki ,,Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami”, a także wielu komentarzy do orzeczeń sądowych z dziedziny gospodarowania nieruchomościami.

• Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami po ostatniej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

• Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

• Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a grunty publiczne,

• omówienie najnowszych zmian w przepisach odnoszących się do zagadnień nieruchomości (szczegółowy program prześlemy później).

Zajęcia rozpoczynają się w piątek o godz. 11.00

Koszt szkolenia dla członków MSRM bez zaległości w składkach wg statutu – 170 zł.

Koszt szkolenia dla członków Stowarzyszeń PFSRM i zalegających ze składkami (za okres ponad 6 miesięcy) - 230 zł. (osobom nie będącym rzeczoznawcami  dolicza się 23% VAT)

W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Prosimy o mailowe zgłaszanie i wpłaty (w tym wcześniej zgłoszonych osób) w terminie do 6 września br.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958.

PLAN SZKOLENIA - KLIKNIJ

Szkolenie Wycena Nieruchomości Leśnej i Rolniczej

adres: 30-045 Kraków, ul. Królewska 1, NIP 677-16-90-098, nr konta PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958, tel. 12 632 36 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   Zaprasza na szkolenie

 

 

w dniach 25-26 maja 2018 r.        (piątek – sobota)

Prowadzący:

Dr inż. Robert Zygmunt

(piątek - część leśna)

Mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

(sobota – część rolnicza)

OW AMADEUSZ

KRYNICA, ul. Piłsudskiego 34

Temat: Zagadnienia wyceny na obszarze tematyki leśnej i rolniczej – warsztaty (program w załączniku).

Zajęcia rozpoczynają się w piątek o godz. 11.00

Koszt szkolenia dla członków MSRM bez zaległości w składkach wg statutu – 390 zł.

Koszt szkolenia dla członków Stowarzyszeń PFSRM i zalegających ze składkami (za okres ponad 6 miesięcy) - 450. (osobom nie będącym rzeczoznawcami  dolicza się 103,50 zł VATu)

W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Prosimy o mailowe zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 14 maja br. (konieczność potwierdzenia rezerwacji miejsc noclegowych) wraz z dokonaniem płatności na konto Stowarzyszenia.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą pieniądze na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958.

Plan szkolenia - kliknij aby zobaczyć

 

Komunikat Sekretariatu

 

   Uprzejmie informujemy, że w wyniku porozumienia z Zarządem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach informacje o zmianach w prawie są obecnie ogólnodostępne na stronie internetowej śląskiego stowarzyszenia pod  zakładką   KWARTALNIK - następnie PRAWO, poniżej link

http://www.srm.com.pl/kwartalnik

Fotorelacja z 25-LECIA MSRM

P1260380

P1260383

P1260384

P1260463

P1260544

P1260554

P1260559

P1260560

P1260567

P1260570

P1260575

P1260579

P1260580

P1260581

P1260582

P1260626

P1260642

P1260648

P1260649

P1260657

P1260659

P1260663

P1260660

P1260680

P1260717

P1260723

P1260727

P1260730

P1260734

P1260772

P1260789

P1260796

P1260801

P1260836

P1260845

P1260855

P1260858

P1260861

P1260865

P1270012

P1270044

P1270046

P1270047

P1270052

P1270061

P1270063

P1270068

P1270071

P1270076

P1270084

P1270086

P1270092

P1270095

P1270098

Komunikat - Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu MSRM

Nr 36 z dnia 29 marca 2017 r.

dotycząca przyjęcia zwolnienia z opłacania składek członkowskich dla osób po 75 roku życia

Członek MSRM, który ukończył 75 lat zostaje zwolniony z obowiązku opłacania pełnej składki członkowskiej, składka zostaje ograniczona do 8 zł/miesiąc tytułem wysokości składki do PFSRM.

Uchwała Zarządu MSRM

Nr 42 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

dotycząca obniżenia lat stażu zawodowego do rekomendacji

na biegłego sądowego

Obniżeniu ulega liczba lat stażu zawodowego Rzeczoznawcy Majątkowego od momentu uzyskania uprawnień w przypadku ubiegania się o rekomendacje MSRM do wpisu na listy biegłych sądowych z dotychczas wymaganych 5 lat do 3 lata.

 

Praktyka zawodowa z wyceny

Informujemy, iż Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w formie tzw. warsztatów grupowych.

Czas trwania praktyki: 6 miesięcy

Termin rozpoczęcia praktyki: październik 2017 r.

Spotkanie organizacyjne: w II-giej połowie września 2017 r.

Kartę zgłoszenia należy składać najpóźniej do 15 września 2017 r.

Cena brutto: ok. 2100 zł

Uwaga! Cena za praktykę nie obejmuje kosztów administracyjnych związanych z wydaniem dziennika praktyk (320 zł)

Praktyki prowadzone są przez zespół doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, wieloletnich praktyków wyceny nieruchomości, zrzeszonych w MSRM.

UWAGA!!! W trakcie trwania praktyki zawodowej, wszyscy Praktykanci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez MSRM ze zniżką właściwą dla członków Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach adresowanych dla członków Stowarzyszenia.

 

Wymagania od Kandydatów:

- ukończone Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych podczas których zrealizowano program zgodny z minimum programowym studiów podyplomowych – w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie uczelni),

- posiadanie wiedzy teoretycznej zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami

Zastrzeżenia:

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia praktyk lub całkowitej rezygnacji.

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go najpóźniej do dn. 15 września 2017 r. do siedziby Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną.

pobierz formularz 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

30-045 Kraków ul. Królewska 1 tel. 12 632-36-44, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Podkategorie

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev